Bony - rodokmen

Rodokmen Bony

Otec: Eniseyskiy Medved Zlat Sibiryak, CACJ, foto ve věku 2,5 roku
Eniseyskiy Medved Zlat Sibiryak, CACJ, foto ve věku 2,5 roku Eniseyskiy Medved Zlat Sibiryak, CACJ, foto ve věku 2,5 roku


Matka: Gyurza Gold Star of Tavrida, CAC
Gyurza Gold Star of Tavrida, CAC Gyurza Gold Star of Tavrida, CAC